Har du rekryterat nya chefer som ingår i din ledningsgrupp?
Du har inte själv möjlighet eller erfarenhet att stödja dem i vardagens alla utmaningar?

Ledningsstöd - chefer

Vi har erfarenheter av att stödja både nya och erfarna chefer i arbetet med verksamhetsutveckling med användning av digitaliseringens möjligheter.

Privata och offentliga organisationer har mycket att vinna på att använda mentorskap som en del i ett utvecklingsarbete vilket är mätbart i ekonomiska termer, kundnytta eller i medborgarnytta.


Vi på BonaCordi med mångårig cheferfarenhet och psykologisk kompetens erbjuder mentorskap och coaching. Vi menar att mentorskap handlar om verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och affärsnytta och att det sker via stöd åt enskilda individer i deras yrkesroller och personliga utveckling.


Kontakta Elisabeth för mer information