Vi hjälper ledare att förena innovation med god arbetsmiljö.

Vår unika kombination av mångårig chefserfarenhet inom stadsbyggnadsområdet och specialistläkarkompetens inom psykiatri garanterar ett aktuellt, angeläget och faktamässigt korrekt tjänsteutbud.


BonaCordi är din inspiratör, rådgivare och samarbetspartner när det gäller att implementera förnyelse så att effektivitet och god arbetsmiljö samverkar för utveckling och lönsamhet.

BonaCordi  genom Elisabeth Argus hjälper dig att kunna se helheten och ge förutsättningar för nytänkande för att utveckla en digital samhällsbyggnadsprocess. Vi hjälper ledare inom kommunen, byggföretag och andra samhällsbyggande verksamheter med digital omställning när det gäller att utveckla ett obrutet informationsflöde och etablera ett tvärfunktionellt arbetssätt.

BonaCordi genom Sverker Annersand, överläkare och specialist i neuropsykiatri förmedlar vad du som ledare bör känna till om du har medarbetare med drag av ADHD och Autism. Genom våra föreläsningar kan du som chef och ledare med ökad kunskap och förståelse förebygga problem på arbetsplatsen, optimera förutsättningarna för dina medarbetare och minska kostnader för företaget. 

Våra tjänster inom arbetsmiljö och hälsa:
- Överläkare och specialist i psykiatri
- Konsulterande läkarbesök - ADHD och Autism
- Föreläsningar
- Mentor/coach

Läs mer om våra tjänster här nedan.


Våra tjänster inom samhällsbyggnadsområdet

Interim chef

Är ditt företag i behov av en kompetent och erfaren ledare för en tidsbegränsad period? Kanske befinner sig din organisation i ett mellanskede medan man rekryterar eller behövs en ersättare för någon som är sjukskriven? Läs mer

Förändrings- och projektledning

Har din organisation beslutat att genomföra en digital samhällsbyggnadsprocess men har ingen som kan axla rollen som förändringsledare? Vi stödjer din organisation genom att driva projekt till resultat för att nå uppsatta mål.
Läs mer

Ledningsstöd - chefer

Har du rekryterat nya chefer som ingår i din ledningsgrupp? Du har inte möjlighet eller erfarenhet själv att stödja dem i vardagens alla utmaningar?

Vi har erfarenheter av att stödja både nya och erfarna chefer i arbetet med verksamhetsutveckling med användning av digitaliseringens möjligheter. Läs mer


Föreläsningar och workshops

För att väcka nyfikenhet, lust och mod att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, erbjuder BonaCordi genom Elisabeth Argus inspirerande motiverande föreläsningar och praktiska workshops. Åhörare får ta del av framtidsscenarier baserade på erfarenheter och resultat från genomförda innovationsprojekt. Därutöver ges konkreta tips för att starta din digitaliseringsresa och med genom praktiska workshops ta dig från insikter och kunskap till genomförande. Läs mer


Våra tjänster inom arbetsmiljö och mental hälsa

Överläkare specialist neuropsykiatri

Är ditt företag i behov av en kompetent och erfaren läkare för en tidsbegränsad period? Kanske befinner sig din organisation i ett mellanskede medan man rekryterar eller behövs en ersättare för någon som är sjukskriven? 

Konsulterande läkarbesök - ADHD och Autism

Funderar du över din psykiska hälsa och har frågor kring ADHD och Autism? Sverker Annersand erbjuder ett konsultativt läkarbesök. Kanske har du gjort en tidigare utredning och har ytterligare frågor, eller så vill du veta om utredning är något för dig? Ett villkorslöst samtal för att tillsammans med läkare hitta din väg framåt. 

Föreläsningar

Vi erbjuder kundanpassade föreläsningar och utbildningar inom området ledarskap och medarbetare med särskilda behov. Fokus ligger på funktionssvårigheter och stressrelaterad mental hälsa som t.ex. ADHD, Autism och utmattningssyndrom. 

Menstorskap

Har du rekryterat AT/ST läkare som ingår i ditt team? Du har själv inte möjlighet eller erfarenhet  att stödja dem i vardagens alla utmaningar?  Vi har erfarenheter av att stödja både nya och erfarna läkare avseende neuropsykiatri. 

Har du en idé och vill samarbeta med oss? Hör av dig till Elisabeth.
elisabeth.argus@bonacordi.se

+46 76 76 44 100