Välkommen till BonaCordi AB

Vi hjälper företagsledare att förena digital omställning med god arbetsmiljö, för företagets utveckling och lönsamhet!

Vi hjälper företagsledare att förena digital omställning med god arbetsmiljö, för företagets utveckling och lönsamhet!

BonaCordi AB erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad samt arbetsmiljö och mental hälsa. Vår unika kombination av mångårig chefserfarenhet inom stadsbyggnadsområdet och specialistläkarkompetens inom psykiatri garanterar ett aktuellt, angeläget och faktamässigt korrekt tjänsteutbud.

Inom samhällsbyggnadsområdet erbjuder vi innovativ verksamhetsutveckling, ger chefsstöd avseende exempelvis former för medborgardialog, obrutet informationsflöde och öppna geodata.

Inom arbetsmiljö och mental hälsa erbjuder vi utbildning och chefstöd avseende medarbetare med särskilda behov som t.ex. svårigheter av ADHD- karaktär, autismspektrumsvårigheter samt utmattningssymtom.

Bonacordi = bra sinne! Vårt mål är att bidra till verksamheter och medarbetare i balans.