Vi hjälper ledare att förena innovation med god arbetsmiljö.

Vi hjälper företagsledare att förena digital omställning med god arbetsmiljö, för företagets utveckling och lönsamhet!

Läs mer om våra tjänster här nedan


Våra tjänster inom samhällsbyggnadsområdet

Interim chef

Är ditt företag i behov av en kompetent och erfaren ledare för en tidsbegränsad period? Kanske befinner sig din organisation i ett mellanskede medan man rekryterar eller behövs en ersättare för någon som är sjukskriven? Läs mer

Förändrings- och projektledning

Har din organisation beslutat att genomföra en digital samhällsbyggnadsprocess men har ingen som kan axla rollen som förändringsledare? Vi stödjer din organisation genom att driva projekt till resultat för att nå uppsatta mål.
Läs mer

Ledningsstöd - chefer

Har du rekryterat nya chefer som ingår i din ledningsgrupp? Du har inte möjlighet eller erfarenhet själv att stödja dem i vardagens alla utmaningar?

Vi har erfarenheter av att stödja både nya och erfarna chefer i arbetet med verksamhetsutveckling med användning av digitaliseringens möjligheter. Läs mer


Föreläsningar och workshops

För att väcka nyfikenhet, lust och mod att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, erbjuder BonaCordi genom Elisabeth Argus inspirerande motiverande föreläsningar och praktiska workshops. Åhörare får ta del av framtidsscenarier baserade på erfarenheter och resultat från genomförda innovationsprojekt. Därutöver ges konkreta tips för att starta din digitaliseringsresa och med genom praktiska workshops ta dig från insikter och kunskap till genomförande. Läs mer

Har du en idé och vill samarbeta med oss? Hör av dig till Elisabeth.
elisabeth.argus@bonacordi.se
+46 76 76 44 100