Är ditt företag i behov av en kompetent och erfaren ledare för en tidsbegränsad period?
Kanske befinner sig din organisation i ett mellanskede medan man rekryterar eller behövs en ersättare för någon som är sjukskriven?

Interim chef

BonaCordi erbjuder genom Elisabeth Argus ett innovativt ledarskap vilket innebär att tillämpa nytänkande i det egna företaget inkluderande strategier för kontinuerlig omvärldsbevakning, lust och mod att experimentera och pröva nya strategier samt ett kritiskt ifrågasättande av nuvarande arbetssätt. Alla innovationsprocesser är beroende av ett drivande och kompetent ledarskap. Företag som inte har sin egen förnyelse högst upp på dagordningen har generellt en låg innovationsförmåga. Detta är en utmaning för dagens chefer då det krävs en helt ny typ av ledarskap än det traditionella för att lyckas.


Elisabeth Argus har över 20 års erfarenhet av olika nivåer av ledarskap, hon är rutinerad och har sett hur det fungerar i olika kommuner. Elisabeth har varit stadsingenjör inom Stockholms stad, stadsbyggnadschef i Tyresö kommun, Plan- och exploateringschef i Salems kommun och kart- och mätchef i Botkyrka kommun samt  även arbetat som konsult inom det privata näringslivet.

Elisabeth hjälper dig att kunna se helheten och ge förutsättningar för nytänkande.

Mer information om Elisabeth erfarenheter som chef och ledare hittar du på LinkedIn.


" Det har varit ett nöje att ha dig som chef Elisabeth. Jag är jätteimponerad över allt som hänt under din tid som chef, ett härligt tempo och utveckling till en modern och framåtsträvande avdelning
Ulrika Testorf, Stockholms stad

Kontakta Elisabeth för mer information