Bonacordis öppna föreläsningar

Välkommen till våra öppna föreläsningar! 


2019-12-18

IHM Business School har valt BonaCordi AB och Sverker Annersand för att utbilda sina pedagoger  i ADHD och Autism på jobbet och i studier. Uppdraget genomförs våren 2020.


Är organisatorisk och social arbetsmiljö på din ledningsgrupps agenda?
  • Har du medarbetare med särskilda behov?
  • Hur arbetar du och ditt företag med att förebygga stress?
  • Hur tillvaratar du din medarbetares kapacitet?

Sverker Annersand, överläkare och specialist i psykiatri, föreläser om neuropsykiatriska svårigheter. Tillsammans med Elisabeth Argus, mångårig chef inom samhällsbyggnadsområdet, förmedlar han vad du som ledare bör känna till om du har medarbetare med drag av ADHD och Autism.

Med dagens ökade krav på arbetstagare får personer med svårigheter av ADHD-karaktär och drag av autism allt svårare att komma till sin rätt på arbetsplatsen. Detta ökar risken för stressrelaterade sjukskrivningar och mental ohälsa. Idag utgör mental ohälsa 41 % av alla sjukskrivningar.

BonaCordi AB, med expertis inom mental hälsa och ledarskap, föreläser och handleder chefer i att leda medarbetare med särskilda behov. Genom våra föreläsningar kan du som chef och ledare med ökad kunskap och förståelse förebygga problem på arbetsplatsen, optimera förutsättningarna för dina medarbetare och minska kostnader för företaget.

Vi kommer  gärna och föreläser på ditt företags ledare/medarbetardag, kontakta oss för en offert.

Vi lär dig att leda rätt genom insikt!


Om oss:

Utöver mina uppdrag för BonaCordi AB är jag idag verksam som överläkare inom Prima barn- och vuxen psykiatri på neuropsykiatriska enheten, Danderyds sjukhus. Yrkesmässigt har jag nytta av en kommunikativ och analytisk förmåga kombinerad med en stor portion nyfikenhet på människan, förmågor och beteenden. Lusten att undervisa och handleda har jag med mig från min tid som lärare. 
Sverker Annersand

Jag har över 20 års erfarenhet av att vara chef och ledare senast som stadsingenjör och avdelningschef inom Stockholms stad. Jag är intresserad av att utveckla verksamheter och dess medarbetare.  Utifrån min långa chefserfarenhet har jag genom åren sett organisationer och medarbetare med olika förmågor och svårigheter. Svårigheter som skapar stress och produktionsbortfall. I dessa svåra situationer har jag själv liksom mina chefskollegor famlat och saknat stöd.
Elisabeth Argus