Har din organisation beslutat att genomföra en digital samhällsbyggnadsprocess men har ingen som kan axla rollen som förändringsledare?
Vi stödjer din organisation genom att driva projekt till resultat för att nå uppsatta mål

Förändrings- och projektledning

För att använda en alltmer ökande digitalisering och nyttja dess fördelar krävs ökade kunskaper och färdigheter samt förmåga att bryta invanda möster i arbetssätt och ledarskap. Förändringarna i den ökade digitaliseringens spår berör inte enbart teknikfrågor utan innehåller ett stort behov av anpassningar på individ- och företagsnivå. Dessa behöver införas stegvis i en genomtänkt utvecklingsprocess. För att åstadkomma nya arbetssätt krävs modiga starka ledare som kan driva förändringar.

BonaCordi hjälper dig som ledare att se och stegvis införa de förändringar som digitalisering och ny teknik ställer krav på.


Elisabeth Argus varit projektledare för flera strategiska innovationsprojekt inom innovationsprogrammet Smart Built Environment. Projekt där flera av landets kommuner, teknikkonsulter och statliga myndigheter samt universitet medverkat i ett tvärsektoriellt sammanhang med syfte att åstadkomma ett obrutet informationsflöde och en digital samhällsbyggnadsprocess.


Förändringsprojekt som Elisabeth ansvarat för och medverkat i:
-   DigSam - digital samhällsbyggnadsprocess med fokus på de tidiga skeden
-   Smart planering för byggande - integration mellan geodata och BIM 
-   Info Spread - framtida bygglovsgranskning
-   Dig Grow - från insikter till praktisk handlingKontakta Elisabeth för mer information