Vårt erbjudande inom arbetsmiljö och mental hälsa

Överläkare specialist neuropsykiatri

Är ditt företag i behov av en kompetent och erfaren läkare för en tidsbegränsad period? Kanske befinner sig din organisation i ett mellanskede medan man rekryterar eller behövs en ersättare för någon som är sjukskriven?
Kontakta oss

Konsulterande läkarbesök - ADHD och Autism

Funderar du över din psykiska hälsa och har frågor kring ADHD och Autism? Sverker Annersand erbjuder ett konsultativt läkarbesök. Kanske har du gjort en tidigare utredning och har ytterligare frågor, eller så vill du veta om utredning är något för dig? Ett villkorslöst samtal för att tillsammans med läkare hitta din väg framåt. Kontakta oss

Föreläsningar

Vi erbjuder kundanpassade föreläsningar och utbildningar inom området ledarskap och medarbetare med särskilda behov. Fokus ligger på funktionssvårigheter och stressrelaterad mental hälsa som t.ex. ADHD, Autism och utmattningssyndrom. Läs mer

Menstorskap

Har du rekryterat AT/ST läkare som ingår i ditt team? Du har själv inte möjlighet eller erfarenhet  att stödja dem i vardagens alla utmaningar?  Vi har erfarenheter av att stödja både nya och erfarna läkare avseende neuropsykiatri.

Läs mer


Kontakta Sverker för mer information