Mentorskap / coaching


Privata och offentliga organisationer har mycket att vinna på att använda mentorskap som en del i ett utvecklingsarbete vilket är mätbart i ekonomiska termer, kundnytta eller i medborgarnytta.

Vi på BonaCordi med mångårig cheferfarenhet och psykologisk kompetens erbjuder mentorskap och coaching. Vi menar att mentorskap handlar om verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och affärsnytta och att det sker via stöd åt enskilda individer i deras yrkesroller och personliga utveckling.


Kontakta Sverker Annersand för mer information