Verksamhetsutveckling

Elisabeth Argus, har över 20 års erfarenhet av ledarskap och arbete med verksamhetsutveckling. Hon har varit stadsingenjör inom Stockholms stad, stadsbyggnadschef i Tyresö kommun, kart- och mätchef i Botkyrka kommun och även arbetat som som konsult inom det privata näringslivet.

Elisabeth har bedrivit förändringsarbete enl. arbetsmetoden Lean, genomfört nödvändiga organisationsförändringar för att skapa en modern och attraktiv arbetsplats. Skapat förutsättningar för och utvecklat nya arbetsmetoder med interaktionsteknik och 3D visualisering och fått politikernas gensvar för Öppna geodata. Läs mer på Samhällsbyggnad.


Elisabeth Argus medverkat i arbetsgruppen som tillsammans med programkansliet arbetat med att etablera innovationsprogrammet Smart Built Environment . Idag är Elisabeth projektledare för projektet "Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov" inom fokusområdet standardisering.Innovativt arbetssätt

Dagens komplexa arbetsmiljö med inslag av allt snabbare digitalisering för med sig krav på nya arbetssätt som går utanför traditionellt management.

Från toppstyrda hierarkier går utvecklingen mot ett cirkulärt arbetssätt. Vägen framåt måste designas för att inte hamna i gamla statiska kulturer och arbetssätt.

Vi på BonaCordi ser som vår uppgift att utbilda och underlätta för en ny generation ledare och ledningsgrupper, i syfte att med hjälp av pågående digitalisering hjälpa företag och myndigheter till ständig innovation.

Ett resultat Elisabeths arbete med ständiga förbättringar och ett systematiskt kvalitetsarbete är att stadsmätningsavdelningen 2013 tilldelades Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

Flödeseffektivitet

Många arbetsplatser inte minst inom stadsbyggnadsområdet brottas med organisationsbrister och ineffektiva ärendenflöden. Vi analyserar din verksamhet och kartlägger flaskhalsar som orsakar långa handläggningstider. Detta förbättrar verksamhetens effektivitet, ekonomi och kundnöjdhet.

Rådgivning / upphandlingsstöd

Som leverantörsoberoende rådgivare erbjuder vi beställarstöd för att ni skall lyckas med er upphandling inom Geodata/GIS och 3D visualisering av stadsbyggnadsprojekt.

Genom vår erfarenhet av upphandling enligt LOU avseende geografiska informationssystem till flera svenska kommuner samt upphandling av innovativ interaktions design (Stockholmsrummet) till Stockholm stad, hjälper vi er att maximera utfallet av era upphandlingar.