Samhällsbyggnad

I min, Elisabeth Argus, yrkeskarriär har jag specifikt intresserat mig för betydelsen av geografisk information och välfungerande IT-stöd vilket lägger grunden till och skapar förutsättningar för ett modernt fungerande samhälle.

Jag erbjuder tjänster som

  • Verksamhetsstöd
  • Facilitator och workshops
  • projektledning och projektstöd
  • inspirationsföreläsningar
  • Interimschef

Därutöver underlättar jag samverkan mellan lantmäteribranschen, byggbranschen och politikerna.


Min erfarenhet av arbete med Obrutet informationsflöde, Öppna geodata, 3D digitala stadsmodeller och medborgardialog har kommit till utryck bland annat i Stockholmsrummet som är ett showroom för Stockholms framväxt. Där man kan ta del av Stockholms planerade utbyggnad genom 3D visualisering.

En nödvändig del i arbetet är att få upp frågor kring geografisk information och och dess betydelse för samhällsutvecklingen på den politiska agendan.