• Vi är managementkonsulter specialiserade på samhällsbyggande verksamheter och på att leda medarbetare med särskilda behov
  • Vi hjälper ledare inom kommunen, byggföretag och andra samhällsbyggande verksamheter med digital omställning med att utveckla ett obrutet informationsflöde  och ett tvärfunktionellt arbetssätt i samhällsbyggnadsprocessen.
  • Vi hjälper också ledare med kunskap och förståelse som är nödvändig för att leda medarbetare med särskilda behov
  • Vårt fokus är att implementera förändring så att effektivitet och god arbetsmiljö samverkar för företagets utveckling och lönsamhet
Elisabeth Argus
Sverker Annersand

BonaCordi AB har en unik kombination av kompetens genom Elisabeth Argus med mångårig erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling inom samhällsbyggnadsområdet och Sverker Annersand, överläkare och specialist i psykiatri. 

Genom våra tjänster kan du som chef och företagsledare, med ökad kunskap och förståelse, skapa en arbetsplats med verksamhet och medarbetare i balans.

Att leda rätt genom insikt. BonaCordi = bra sinne!


Erfarenhet

Jag har lång erfarenhet av att vara chef och ledare och är intresserad av att utveckla verksamheter och dess medarbetare. Att leda förändringsarbete är ett av mina specialområden. Jag spanar efter utvecklingstrender som jag därefter verkställer i min organisation. Jag är precis som Sverker intresserad av och nyfiken på oss människor och våra beteenden. 

I mitt arbete som chef har jag erfarenhet av att ansvara för grundläggande samhällsbyggnadsinformation (geografisk information) som lägger grunden för en fungerande stad. Jag har under hela mitt yrkesliv varit verksam inom lantmäteri- och stadsbyggnadsbranschen i rollen som chef och ledare inom den offentliga sektorn men även inom näringslivet.

Vill bidra med till uppdragsgivarna

Jag vill bidra till din verksamhets framgång och ge verktyg som stärker dig som chef och ledare. Utifrån min långa chefserfarenhet har jag genom åren sett organisationer och medarbetare med olika förmågor och svårigheter. Svårigheter som skapar stress och produktionsbortfall. I dessa svåra situationer har jag själv liksom mina chefskollegor famlat och saknat stöd.

Det är min övertygelse att BonaCordi AB:s tjänster ger dig den kunskap och stöd du behöver för att ta fram dina medarbetares fulla potential samt skapa värde för ditt företag.

Erfarenhet

Jag är specialistläkare i psykiatri och har en lång erfarenhet av utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionshinder. Jag är även utbildad lärare och har erfarenhet som lärare i idrott och biologi inom grund- och gymnasieskolan.

Utöver mina uppdrag för BonaCordi AB är jag idag verksam som överläkare inom Prima barn- och vuxen psykiatri på neuropsykiatriska enheten, Danderyds sjukhus.

Yrkesmässigt har jag nytta av en kommunikativ och analytisk förmåga kombinerad med en stor portion nyfikenhet på människan, hennes förmågor och beteenden. Lusten att undervisa och handleda har jag med mig från min tid som lärare.

Vill bidra med till uppdragsgivarna

Genom BonaCordi AB:s verksamhet får jag möjlighet att möta ett stort behov och sprida kunskap om funktionspåverkande svårigheter till chefer, arbetsledare och medarbetare som möter detta och medarbetare med särskilda behov i sitt dagliga arbete.