Arbetsmiljö och Mental hälsa

Med dagens ökade krav på arbetstagare får personer med t.ex. ADHD och autismspektrumtillstånd allt svårare att komma till sin rätt på arbetsplatsen. BonaCordi AB föreläser och handleder chefer och företagsledare i att leda medarbetare med särskilda behov. Genom våra föreläsningar kan du som chef och företagsledare med ökad kunskap och förståelse förebygga problem på arbetsplatsen och minska kostnader för företaget. Att leda rätt genom insikt.

BonaCordi = bra sinne!


Vi erbjuder kundanpassade föreläsningar och utbildningar inom området ledarskap och medarbetare med särskilda behov. Fokus ligger på funktionssvårigheter och stressrelaterad mental ohälsa. Exempel på föreläsningsinnehåll:

  • Panorama över funktionsnedsättande svårigheter
  • ADHD- typiska svårigheter- konsekvenser- förebyggande åtgärder
  • Autismspektrumtillstånd- Aspergers syndrom
  • Uttmattningssyndrom

Vid behov erbjuder vi även Neuropsykiatrisk screening- en strukturerad kartläggning av svårigheter på individnivå.

Anmäl dig till våra föreläsningar här

Tillbaka till startsidan